CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

גרפומוטוריקה

מלאכת הכתיבה כרוכה במיומנות תפיסתית-מוטורית מורכבת ותלויה בהבשלה ובשילוב של מספר מיומנויות קוגניטיביות, תפיסתיות ומוטוריות. תלמידים עם בעיות גרפומוטוריות מכונים לעתים קרובות “עצלנים”, “חסרי מוטיבציה” ועוד שלל תיאורים לא מחמיאים מכיוון שהם אינם ששים להשלים משימות הדורשות כתיבה. לרוב אלו הילדים שהכי לא אוהבים את בית הספר. מכיוון שלפעמים הם מסוגלים לכתוב בצורה קריאה (אם הם כותבים לאט מספיק), הצוות חושב שהם בוחרים מתי לכתוב בצורה מסודרת ומתי לא. לעיתים הצוות מאשים אותם בזלזול כאשר הם כותבים בצורה לא מסודרת. להאשמות הללו יש השלכות פסיכולוגיות על הילד והן אינן נכונות; עבור ילדים עם בעיות גרפומוטוריות, כתב יד מסודר בקצב סביר הוא לרוב לא בחירה.

אם ילדיכם כותב לאט, לא ברור, מתעייף מהר, ומתחמק מכתיבה ריפוי בעיסוק עשוי להועיל.