CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

פעילויות יומיומיות ADL

המונח ADL  נפוץ בקרב אנשי צוות ומומחים בתחום הבריאות. זהו קיצור למונח “פעילויות של חיי היומיום”.

בהגדרה, ADLs הם המשימות החיוניות שכל אדם צריך לבצע, על בסיס קבוע, כדי לשמור על הישרדות ורווחה בסיסיים.

חלק מאנשי המקצוע מצמצמים את צרכי החיים החיוניים לחמש קטגוריות רחבות המכונות פעילויות בסיסיות לחיים יומיומיים והן נוגעות לצרכים הבאים:

לבוש, אכילה, רחצה, היגיינה אישית, ופעילויות בשירותים.

אם ילדיכם מתקשה בפעילות שקשורה לאחת מהקטגוריות הללו, ריפו בעיסוק עשוי להועיל.