CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

התארגנות ותפקודי יום יום

התארגנות מוצלחת מושגת כאשר ילד יכול לסדר בו זמנית את גופו וסביבתו, למשל על ידי ישיבה נכונה על כיסא וסידור הספרים והעטים על שולחן מולו. משימות מסוג זה דורשות מיומנויות תכנון מוטורי ורצף מתקדמות, והן תחומי קושי נפוצים לילדים.

ילד הנאבק בבעיות הקשורות להתארגנות, עלול לעתים קרובות לאבד דברים ולהיראות בדרך כלל לא מאורגן, מה שעלול לשבש את ביטחונו וכן לעכב את המעורבות שלו במשימות יומיומיות.

אם ילדיכם מתארגן בצורה איטית (למשל לקראת השיעור), מצריך תזכורת של סדר הפעולות כדי להשלים משימה, מאבד ציוד אישי, או דעתו מוסחת בקלות ריפוי בעיסוק עשוי להועיל.