CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

טכנולוגיה מסייעת

על פי דו”ח של הוועדה המלכותית לטיפול ארוך טווח (1999), טכנולוגיה מסייעת מתייחסת ל”כל מכשיר או מערכת המאפשרים לאדם לבצע משימה שאחרת לא היה יכול לעשות, או מגבירים את הקלות והבטיחות שבה ניתן לבצע את המשימה”. לעיתים ניתן להשתמש בכלים טכנולוגיים ובאפליקציות כדי לפתח מיומנויות בקרב הילדים.  ילדים מאוד אוהבים להשתמש באייפד. בטיפול אפקטיבי ניתן לחזק יכולת אצל ילד מסויים תוך כדי משחק.

למשל, ישנם ילדים שמתקשים בחציית קו אמצע, משחקים כגון פרוט-נינג’ה יכולים לסייע לילד להשיג מיומנות זו.

אני רותמת את הטכנולוגיה ומשתמשת בה בטיפולים.