CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

מוטוריקה עדינה

מוטוריקה עדינה היא היכולת לבצע תנועות באמצעות השרירים הקטנים בידיים ובפרקי הידיים שלנו. אנו מסתמכים על מיומנויות אלו כדי לבצע משימות שונות ומגוונות בבית הספר, בעבודה ובחיי היומיום.

התנועות הקטנות האלה מגיעות בצורה טבעית לרוב האנשים כך שבדרך כלל אנחנו לא חושבים עליהן. אבל אל לנו לטעות, מיומנויות מוטוריות עדינות הן מאוד מורכבות. הן כרוכות במאמץ ובתיאום מושלם בין המוח לשרירים.

הנה כמה דוגמאות המצריכות שימוש במוטוריקה עדינה:

  • לצייר ולכתוב בצורה מסודרת וברורה
  • אחיזה של עפרון
  • שימוש נכון במספריים, סרגל, וכו’.
  • הקלדה במקלדת.

בנוסף לפעילויות המוזכרות לעיל, אנו חייבים לפתח את מיומנויות המוטוריקה העדינה שלנו כדי לבצע בצורה יעילה פעילויות יומיומיות כגון צחצוח שינייים, שריכת שרוכים, רכיסת רוכסן, ועוד פעילויות הקשורות ללבישת בגדים.

אם ילדיכם מתקשה באחת מהפעילויות הללו, ריפוי בעיסוק עשוי להועיל.