CreativeOT by Rachel

מרפאה בעיסוק מוסמכת

בפתח תקווה

עבודה עם ילדים בגילאי 5-12

חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ, גם כי יזקין לא יסור ממנה (משלי כ”ב, פסוק ו).

כולם מכירים את הפירוש הקלאסי שצריך להתאים את דרך הלימוד לילד ולא ההפך.

ישנו עוד פירוש מקסים של הרלב”ג. רלב”ג: “בקטנותו לחנכו במוסר על פי דרכו”. פי דרכו משמעותו תחילת דרכו או פתח דרכו (כמו פי הבאר — פתח הבאר).

השלב הכי קריטי בחינוך הינו תחילת הדרך, השינויים הכי גדולים יכולים להתבצע בעשור הראשון לחייו של האדם. לכן, אני בוחרת לעבוד ולהשפיע על חייהם של ילדים בגילאי 5-12.

אם אתם חשים שיש לילדיכם קושי, אל תדחו את הטיפול במחשבה שאולי זה יסתדר אחר כך. יש לשנים הראשונות השפעה דרמטית על התפתחות הילד ולכן כדאי לטפל בבעיה כמה שיותר מוקדם.