CreativeOT by Rachel | מרפאה בעיסוק פ"ת | ריפוי בעיסוק בפתח תקווה

כתיבה פונקציונלית

היום החיים שלנו השתנו והדרך שהילדים שלנו משחקים גם השתנתה. היום ילדים משחקים יותר עם משחקים טכנולוגיים ופחות בחוץ – כגון משחקים פיזיים, טיפוס, ריצה, זחילה, קפיצה ועוד. הדרך שילדים משחקים משפיעה גם על ההתפתחות שלהם ועל הדרך בה הם אוחזים כלי כתיבה. הפרקטיקות בריפוי בעיסוק גם כן השתנו והתעדכנו. בעבר רק אחיזה “טריפוד הדינמית” […]

כתיבה פונקציונלית Read More »